Skip to main content

Tagasiside

Koolituse sisule, koolitajatele ja koolituse korraldusele ning omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse muutmiseks.