Skip to main content

Õppetasu tingimused

Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

 1. Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused on märgitud koolituskeskuse ja koolituse tellija vahel sõlmitud täienduskoolituse lepingus.
 2. Lühiajaliste (1-2 koolituspäeva) koolituse eest makstakse õppetasu enne koolituse toimumise algust.
 3. Pikajaliste koolituste eest võib tasuda kogu summa ettemaksuna või kokkuleppel koolituskeskuse esindajaga tasuda maksegraafiku alusel osade kaupa kui pole täienduskoolituse toimumise sõlmitud lepingus sätestatud teisiti.
 4. Arvel märgitud maksetähtaja ületamisel on koolituskeskusel õigus keelduda õppetöö võimaldamisest kuni olukorra lahenemiseni.
 5. Rühmaõppes puudumised õppetasu maksumust ei vähenda.
 6. Koolituse eest tasumine toimub koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.
 7. Õppetasu arve väljastatakse maksjale eelnevalt kokkulepitud sobival saatmisviisil.

 

Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

 1. Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.
 2. Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.
 3. Õppetasu osaline tagastamine toimub juhul kui koolitusel osaleja on edastanud eelnevalt teate koolituskeskusele koolitusest loobumise kohta ja koolituskeskus on vastava koolituse jaoks teinud reaalseid kulutusi (ostnud õppematerjalid vms).
 4. Koolituse ärajäämisel koolituskeskusest tingitud põhjus(t)el makstakse koolituse eest makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses.