Skip to main content

Koolitajad

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus ja koolituse läbiviimise õppekavarühmade loetelu


Larissa Štukaturova

Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.


Kiira Afanasjeva

Bakalaureuse kraad majandusteaduse erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Õigus.


Meeli Korsten

Rakenduslik kõrgharidus raamatupidamise erialal; täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte personalitöö, majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.


Nikolai Rõbakov

Õigusteaduse eriala, jurist (magister), turvatöötaja kutsekvalifikatsioon (Turvajuht, tase 5), turvatöötajate koolitaja kogemus õpetatavas valdkonnas 2010. aastast.
Õppekavarühmad: Vara ja isikukaitse. Õigus.


Valeri Lavrov

Mäetehnik; elektriinseneri töökogemus alates 1974. aastast; täiskasvanute koolitamise kogemus 2012. aastast. Füüsilisest isikust ettevõtja 2010. aastast. Ettevõtja, juhatuse liige 2019. aastast.
Õppekavarühmad: Elektrienergia ja energeetika. Elektroonika ja automaatika.


Maria Levitina

Moskva rahvusvaheline turismi akadeemia: eriala mänedžer (turism), ettevõtja, töökogemus erinevatel ametikohtadel floristika ja lillekaubanduse valdkonnas alates 2010. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2004. aastast.
Õppekavarühmad: Käsitöö. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Hulgi ja jaekaubandus.


Veera Rõssajeva

Meditsiiniõe kvalifikatsioon ja tervishoiusüsteemis töötamise kogemus erinevatel ametikohtadel alates 1984. aastast, õppevaldkond: tervis ja heaolu; koolitaja alates 2008. aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Töötervishoid ja kaitse.


Liudmila Vladimirova

Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.


Viktoria Turõgina

Rakenduskõrgharidus: tootmistehnika ja tööstusettevõtlus 2011. aastast, koolitaja alates 2011. aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Mehaanika ja metallitöö.


Gloria Repnikova

Naiste ja laste ülerõivaste rätsep (kutseharidus) 1982. aastast, naiste ja laste üleriiete individuaalõmbluse töökogemus 1982. aastast, ettevõtja (individuaalõmblus 2012. aastast), koolitaja 2013. aastast.
Õppekavarühmad: Käsitöö. Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.


Anne Orasmäe-Tšižik

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinilise toitumise õde-nõustaja. Rakenduskõrgharidus õenduse erialal. Terviseteaduse magister. Töökogemus 16 aastat, millest 9 aastat õde intensiiv-ja anesteesiaravi osakonnas, ja viimased 4 aastat töötab kliinilise toitumise õde-nõustajana hematoloogia-onkoloogia kliinikus. Nõustab kehakaalu langetamist, kehakaalu kasvu, sportlaste toitumisnõustaja. Teeb koolitusi Tartu Ülikoolis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, omab kogemust konverentsi ettekante esitlemisel.
Õppekavarühmad: Töötervishoid ja kaitse. Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine.


Ella Mitin

Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus.


Gennadi Bessan

Valgevene Põllumajandusakadeemia, kvalifikatsioon insener-mehaanik. Tartu Ülikool, õpetaja kutse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikool, tehnikaõpetaja (logistika erialaained) haridusteaduse magistri kraad. Pikaajaline (alates 1982. aastast) töökogemus koolitamise valdkonnas.
Õppekavarühmad: Arvutikasutus. Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus. Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs. Transporditeenused.


Valeria Shipilova

Gosudarstvennõi institut russkogo jazõka imeni A. S. Puškina filoloogia (filologija) eriala ning temale on antud kvalifikatsioon Magistr. Tallinna Majanduskool, eriala raamatupidamine (kutseharidus). Vene ja inglise keele õpetaja kogemus alates 2015. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2018.aastast.
Õppekavarühmad: Keeleõpe.


Irina Bogdanova

Novgorodi Riiklik Pedagoogiline Instituut, inglise ja saksa keele õpetaja. Keeleõpetaja kogemus 1993. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2017. aastast.
Õppekavarühmad: Keeleõpe.


Ljudmilla Šumigai

Algklasside õpetaja kvalifikatsioon omandatud Narva Polütehnikumis. Lasteaias töötamise kogemus 4 aastat. Täienduskoolitused: koristustööde juhtide põhikoolitused, puhastustööde juhtide põhikoolitus, eripuhastustööd, esmaabikoolitus, raamatupidamisarvestus ja ettevõtluskoolitus. Puhastusteenuse osutaja töökogemus 8 aastat.
Täiskasvanute koolitamise kogemus 2020. aastast. Õppekavarühmad: lastehoid ja teenused noortele, koduteenindus (õppevaldkond: teenindus).


Aivar Valner

Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala. Veevärgi-, kanalisatsiooni- ja hoone tehnosüsteemide lukksepa töökogemus alates 1995. aastast. Täiskasvanute koolitaja ja ettevõttepraktikate juhendamise kogemus alates 2016. aastast.
Õppekavarühmad: Ehitus ja tsiviilrajatised.


Aleksandr Pilipišin

Kontroll- ja automaatikasüsteemide montaaž ja seadistamise eriala elektromehaanikatehnika kutse. On täitnud Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika õppesuuna õppekava täies mahus ja talle on antud inseneri nimetus. Elektriinseneri töökogemus alates aastast 2003. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2020. aastast.
Õppekavarühmad: Elektrienergia ja energeetika. Elektroonika ja automaatika.


Juulia Regina Kuusk

Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.


Julia Borissenko

On täitnud ettevõttemajanduse nelja-aastase õppekava täies mahus (Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut). Erialane töökogemus 2006. aastast. Täiskasvanute koolitaja aastast 2013.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Õigus.


Svetlana Loginova

Koolieelse lasteasutuse kasvataja kvalifikatsioon. Psühholoog-praktiku rakenduskõrgharidus. Koolieelse lasteasutuse kasvataja töökogemus alates 1988. aastast ja juhtimisalane töökogemus alates 2005. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2003. aastast.
Õppekavarühmad: Lastehoid ja teenused noortele ning koolieelikute õpetajate koolitus.


Andrii Horbunov

On täitnud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni eriala kõrghariduse teise astme õppekava ning temale on antud kütte- ja gaasivarustuse ja ventilatsiooni spetsialisti kvalifikatsioon. On täitnud ehituse (budivnõtstvo) eriala 4-aastase nominaalkestusega kõrghariduse esimese astme õppekava ning temale on antud kvalifikatsioon Bakalavr z budivnõtstva. Harkivskõi natsionalnõi universõtet budivnõtstva ta arhitekturõ magistrikraadile vastav kvalifikatsioon. Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnang välisriigi kvalifikatsioonile. Töökogemus: piirkonna juht (Ukrainas ja Itaalias) suurte hulgimüügikanalite turustusettevõtetes 5 aastat. IT-stuudio omanik ja konsultatsiooniagent 7 aastat. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2022. aastast.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad; Tehnika, tootmine ja ehitus õppevaldkond.


Viktoria Skljarova

Ärijuhtimise eriala, omandatud Middlesex University London (United Kingdom). Õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis: coaching ja mentorlus (Korraldaja Mehaanika ja tööstustehnika instituut. Eesti inseneripedagoogika keskus) ja Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi koolitus „Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana“. Täiskasvanute koolitaja kogemus 2018. aastast (start-up, marketing, ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine, keeleõpe: vene, eesti, inglise).
Õppekavarühmad: Keeleõpe, Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam.


Ilja Levit

Rakendus kõrgharidus: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor - ettevõttete juhtimine. Interneti - turunduse spetsialist. Täiskasvanute koolitamine kogemus 2021.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus, Turundus ja reklaam.


Sergei Tšetša

Kohtla-Järve Meditsiinikooli üldõe põhikoolituse rakenduskõrgharidus ja tervishoiusüsteemis töötamise kogemus erinevatel ametikohtadel alates 2005. aastast, täiskasvanute kooliaja alates 2015. aastast. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Esmaabi koolituste läbiviija.
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Töötervishoid ja kaitse.