Gelmett Consult OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Seoses Vabariigi Valitsuse 18. veebruaril 2021 kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangutega (www.kriis.ee), on alates 22. veebruarist 2021 kaheks nädalaks peatatud gruppidele silmast-silma läbiviidavad tööturuteenused. Individuaalsete teenuste osutamine on silmast-silma lubatud.
Peame meeles, et kriisiga toimetulek ja Eesti elu avatuna hoidmine sõltub igaühe käitumisest ja sellest, kuidas me kehtestatud piiranguid täidame! Hoiame viiruse eemal!
https://www.terviseamet.ee/et/viirusest-hoidumine

Tallinn

Kohtla-Järve

Õpime õppima, et ...

  • Paremini mõista elukestva õppe rolli
  • omada ülevaadet täienduskoolituse võimalustest
  • Teada õppimise aluseks olevaid andeid, võimeid ja huvisid
  • Teada efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid ja osata neid õppimisel kasutada
  • Teadvustada endale õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid

Õpioskuste liigid

  • Kordamis ehk meeldejätmisoskus
  • Seostamisoskus – õpitav tuleb juba teadaolevaga seostada
  • Organiseerimisoskus – õpitu peab moodustama süsteemse terviku
  • Monitooringu ehk vaatlemisoskus – õppija oma tegevuse jälgimine, analüüs ja parendamine
  • Emotsionaalse kohanemise oskus – sobiva keskkonna loomine, enda innustamine, eesmärgistamine

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita

Ruumide rent

Rendib välja õpperuume aadressil Siduri 3, Tallinn.
Tööta ja õpi!

Lepi kokku isiklik konsultatsioon

Meie partnerid

12 aastat edukat tööd täiskasvanute õpetamisel