Gelmett Consult OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Vabariigi Valitsus kinnitas üle Eesti kehtivad ranged piirangud (www.kriis.ee)! Avalikes siseruumides on keelatud kõik täienduskoolituse ja täiendõppe tegevused. Koolitustel osalemine on lubatud ainult kaugõppe vormis. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla.

Tallinn

Kohtla-Järve

Õpime õppima, et ...

  • Paremini mõista elukestva õppe rolli
  • omada ülevaadet täienduskoolituse võimalustest
  • Teada õppimise aluseks olevaid andeid, võimeid ja huvisid
  • Teada efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid ja osata neid õppimisel kasutada
  • Teadvustada endale õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid

Õpioskuste liigid

  • Kordamis ehk meeldejätmisoskus
  • Seostamisoskus – õpitav tuleb juba teadaolevaga seostada
  • Organiseerimisoskus – õpitu peab moodustama süsteemse terviku
  • Monitooringu ehk vaatlemisoskus – õppija oma tegevuse jälgimine, analüüs ja parendamine
  • Emotsionaalse kohanemise oskus – sobiva keskkonna loomine, enda innustamine, eesmärgistamine

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita

Ruumide rent

Rendib välja õpperuume aadressil Siduri 3, Tallinn.
Tööta ja õpi!

Lepi kokku isiklik konsultatsioon

Meie partnerid

12 aastat edukat tööd täiskasvanute õpetamisel