Skip to main content

Tegevusluba

Loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 26.08.2016 nr 1.1-3/16/156 „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks

ja

Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkiri 29.04.2013 nr 187 turvatöötajate koolituse korraldamiseks „Turvaseaduse” § 30 lõike 3 alusel õppekavade „Turvatöötaja” ja „Turvajuht” järgi.
Turvatöötaja õppe korraldaja tegevusluba (Tegevusluba number 187) õppekavadele Turvatöötaja ja Turvajuht.