Обучение шитью: дизайн брюк и моделирование

Koolitus toimub individuaalõppena, et pakkuda koolitusel osalejale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda koolitusel osalejaga. Individuaalne lähenemine: õpetaja lähtub konkreetselt õppijale sobivaimast tempost, metoodikast ja vajadustest.

Koolitusel omandatakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi individuaalõmblemiseks. Õpitakse tundma kaasaegseid õmblusmaterjale ja - tehnoloogiat ning saadakse teadmisi erinevatest stiilidest ja hetkemoest. Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused pükste lõike konstrueerimisest ja modelleerimisest vastavalt tegumoele, pükste õmblemisest vastavalt tellija mõõtudele ning moejoonisele. Õppija omandab hoiaku säästlikuks, kvaliteetseks ja iseseisvaks tööks.

Vajalikud on eelnevad õmbleja teadmised ja oskused.

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 65 akadeemilist tundi.
Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused pükste lõike konstrueerimisest ja modelleerimisest vastavalt tegumoele, pükste õmblemisest vastavalt tellija mõõtudele ning moejoonisele. Õppija omandab hoiaku säästlikuks, kvaliteetseks ja iseseisvaks tööks.

Individuaalõppe maksumus: 1950€ (30€/tund) *
*hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.

Õppesisu:

Pükste õmblemine

Käsitletavad teemad: lõikeõpetus, õmblustehnoloogia, praktilised tööd. Õpetusega taotletakse, et õppija teab pükste töötlemise erialast terminoloogiat; konstrueerimiseks vajalikke mõõte, mõõtude tabelite sisu, pükste detaile, õmblusvarusid ja vastasmärke, tootesõlmede nimetusi. õppija oskab koostada pükste töötlemise tehnoloogilist järjestust; lugeda ja koostada tehnoloogilisi jooniseid ja skeeme; konstrueerida pükste lõiget; töödelda tootesõlmi; kasutada õigeid töövõtteid; viimistleda toodet; töökohta otstarbekalt ette valmistada, töötada tervist säästvalt. õppija omandab hoiaku säästlikuks, kvaliteetseks ja iseseisvaks tööks.

Pükste töötlemine individuaaltööna

Käsitletavad teemad: moe joonistamine, lõikeõpetus ja modelleerimine, õmblustehnoloogia, praktilised tööd. Õpetusega taotletakse, et õppija teab pükste töötlemise erialast terminoloogiat; konstrueerimiseks vajalikke mõõte, avaruslisasid; klassikaliste pükste modelleerimise põhimõtteid; tootesõlmede tehnoloogiaid; proovide tehnikaid. õppija oskab visandada tegumoodi, kirjelduse järgi tegumoodi joonistada, võtta figuurilt mõõte, konstrueerida pükste lõiget ja modelleerida vastavalt tegumoele; arvutada põhi- ja abimaterjalide kulu; paigutada lõikeid kangale, juurde lõigata; koostada tehnoloogilise töötlemise järjestust; lugeda ja koostada tehnoloogilisi jooniseid; teha proovi ja proovi parandusi; valida tegumoele ja materjalile sobivat tehnoloogiat, õmmelda ja viimistleda pükse; kasutada ratsionaalseid töövõtteid ja täita kvaliteedinõudeid; teha parandustöid, töötada tervist säästes. õppija omandab hoiaku säästlikuks, kvaliteetseks ja iseseisvaks tööks.

Praktilised tööd

Erinevatest materjalidest ja klassikalise tegumoega pükste õmblemine. Pükste parandamine (luku vahetus, pikemaks-lühemaks, laiemaks-kitsamaks tegemine, taskute parandamine). Valmistoote kuum-niiske töötlemine.

Õpiväljundid: koolituse edukal läbimisel koolitusel osaleja teab ja tunneb:

 • pükste töötlemise erialast terminoloogiat;
 • konstrueerimiseks vajalikke mõõte, avaruslisasid;
 • klassikaliste pükste modelleerimise põhimõtteid;
 • pükste detaile, õmblusvarusid, vastasmärke;
 • tootesõlmede töötlemise tehnoloogiaid;
 • proovide teostamise tehnikaid;
 • kasutatavat furnituuri;

oskab:

 • visandada tegumoodi ja kirjelduse järgi tegumoodi joonistada;
 • oskab võtta figuurilt mõõte;
 • leida tabelist vajalikke mõõte ja kanda neid konstruktsioonile;
 • konstrueerida pükste lõiget ja modelleerida vastavalt tegumoele;
 • arvutada põhi- ja abimaterjalide kulu;
 • paigutada lõikeid kangale, juurde lõigata;
 • koostada pükste tehnoloogilise töötlemise järjestust;
 • lugeda ja koostada tehnoloogilisi jooniseid;
 • teha proovi ja proovi parandusi;
 • valida tegumoele ja materjalile sobivat tehnoloogiat;
 • õmmelda ja viimistleda pükse;
 • töödelda toote sõlmi;
 • valida pükste töötlemiseks abimaterjale, furnituuri;
 • kasutada ratsionaalseid töövõtteid ja täita kvaliteedinõudeid;
 • teostada pükste lõppviimistlust;
 • töötada tervist säästvalt;
 • teha parandustöid.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Teadmiste kontroll ja väljastatav dokument: : mitteeristav hindamine, arvestus – teadmiste kontroll läbi praktiliste harjutuste/tööde. Positiivne tulemus on arvestatud. Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas..
Gloria Repnikova – naiste ja laste ülerõivaste rätsep (kutseharidus) 1982. aastast, ettevõtja (individuaalõmblus 2012. aastast), täiskasvanute koolitaja 2013. aastast.

Описание учебной среды

Дополнительная информация: 
OÜ Gelmett Consult, рег.код 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Тел +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.