Skip to main content

Преподаватели переподготовки к экзамену на знание эстонского языка

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad https://www.keeleamet.ee/keeleameti-tegevused-ja-eesmargid/keeleseaduse-ja-teiste-keeleoskust-ja-keelekasutust-reguleerivate.

Keeleinspektsiooni heakskiidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õpetajad:

 1. Svetlana Vassiljeva
 2. Andrei Pappinen
 3. Jelena Ohakas
 4. Helen Tammets
 5. Kersti Kuslap
 6. Margarita Koor
 7. Ljudmilla Limantova
 8. Anastassia Zussi
 9. Tatjana Voloshchishina
 10. Liivi Kask
 11. Martin Neltsas
 12. Alina Lanman
 13. Kristina Skutšas
 14. Vilma Vou
 15. Maire Miitel
 16. Alla Sviridova
 17. Svetlana Sergejeva
 18. Irina Keps
 19. Jaana Sirel
 20. Olga Käärmann
 21. Marina Terentjeva
 22. Kristina Johannes
 23. Maria Mihhailova
 24. Toivo Kutti
 25. Anna Holina
 26. Anne Pardel
 27. Erika Pavlova
 28. Valeria Shipilova (А2-В1)
 29. Natalia Vaiss
 30. Olesja Laidam
 31. Marina Virolainen
 32. Janina Loiko
 33. Eva Õim
 34. Olga Makaryan
 35. Irina Kossenko