Turundus, reklaam ja müük väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Õppekavarühm: turundus ja reklaam.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 100 akadeemilist tundi (auditoorset tööd – 80 akadeemilist tundi, 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolituse maksumus: 960€ (12€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest– 15€/tund, 5-7 inimest – 13€/tund.

Sihtgrupp: Väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele, algajale.

Koolituse eesmärk: ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine tulevastele või olemasolevatele ettevõtjatele turunduse, reklaami, müügi, personali ja klientide töötamise sfääris.
Koolituse käigus omandatakse töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi ja teadmisi kaupade/ teenuste reklaamimisel ja müümisel.

Koolituse tulemus:

 • Tunneb reklaamituru põhimõtteid.
 • Teab, kuidas arendada ja toetada ettevõtte turundusstrateegiat.
 • Tunneb reklaamikampaaniate meetodeid.
 • Omab vajalikke teadmisi reklaami meetodite kohta, oskab koostada ja rakendada meediaplaane.
 • Kasutada sotsiaalseid võrgustikke kui võimalust turu uurimiseks.
 • Oskab leida kliente ja müüa kaupa/teenuseid.
 • Oskab töötada kliendibaasidega.
 • Mõistab tekstide, reklaam - tehniliste kirjutamise ülesandeid ja müüdavate fotode põhimõtteid.
 • Järgib oma tööga seotud õigusakte.
 • Oskab planeerida tegevust ja arendada personali ettevõtte lojaalsuse ja reklaami edendamise raames.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Svetlana Skrebneva – On omandanud magistrikraadi sotsiaalteaduse erialal. Õppetöö kogemus alates 1998 aastast. Korraldab nii klassikalisi loenguid antud teemadel: juhtimine, konfliktoloogia, PR, turundus ja reklaam kui ka loob oma programme.

Õppesisu:
Ettevõtte turundus

 • Klientide vajaduste analüüs.
 • Konkurentsianalüüs.
 • Ettevõtte turundusstrateegia koostamine.

Reklaam sotsiaalvõrgustikes

 • Isiklik bränd.
 • Veebilehtede ja rühmade loomine.
 • Oma veebilehtede juhtimine.
 • Müügilehter.
 • Vaatamiste arvu suurendamine.
 • Veebilehe külastajate arvu suurendamine.
 • Tõhus töö sotsiaalvõrgustikes ja vigade vältimine.

Müük ja klienditeenindus

 • Klientide baasi kujundamine ja töötamine sellega.
 • Posti- ja juhtimisprogrammidega töötamine.
 • Müügistrateegia väljatöötamine.
 • Müügi suurendamine sotsiaalvõrgustikke kaudu.

Ettevõtte töötajate ja partneritega töötamine

 • Ettevõtte lojaalsusstrateegia väljatöötamine.
 • Töölevõtmise ja arengukava väljatöötamine.
 • Töötajate üleviimine sotsiaalvõrgustikke kasutajatest aktiivsete müüjateks.

Koolitusmeetodid: 70% praktiline treening. Teooria on rikastatud praktiliste ülesannetega ja olukordade arutamisega. Lisaks lühikestele teoreetilistele ülesannetele treeningus pakub koolitus palju praktilisi näiteid, käsitleb konfliktolukordi, toimuvad arutelud ja diskussioonid igapäevase töö teemadel ning materjalide analüüsimisel vajalike oskuste omandamisel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.