Turundus, reklaam ja müük väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Õppekava nimetus: Turundus, reklaam ja müük väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: turundus ja reklaam.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk: ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine tulevastele või olemasolevatele ettevõtjatele turunduse, reklaami, müügi, personali ja klientide töötamise sfääris.
Koolituse käigus omandatakse töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi ja teadmisi kaupade/ teenuste reklaamimisel ja müümisel.

Õpiväljundid:

 • Tunneb reklaamituru põhimõtteid.
 • Teab, kuidas arendada ja toetada ettevõtte turundusstrateegiat.
 • Tunneb reklaamikampaaniate meetodeid.
 • Omab vajalikke teadmisi reklaami meetodite kohta, oskab koostada ja rakendada meediaplaane.
 • Kasutada sotsiaalseid võrgustikke kui võimalust turu uurimiseks.
 • Oskab leida kliente ja müüa kaupa/teenuseid.
 • Oskab töötada kliendibaasidega.
 • Mõistab tekstide, reklaam - tehniliste kirjutamise ülesandeid ja müüdavate fotode põhimõtteid.
 • Järgib oma tööga seotud õigusakte.
 • Oskab planeerida tegevust ja arendada personali ettevõtte lojaalsuse ja reklaami edendamise raames.

Sihtgrupp: Väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele, algajale

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 100 akadeemilist tundi (auditoorset tööd – 80 akadeemilist tundi, 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppesisu:

Ettevõtte turundus

 • Klientide vajaduste analüüs.
 • Konkurentsianalüüs.
 • Ettevõtte turundusstrateegia koostamine.

Reklaam sotsiaalvõrgustikes

 • Isiklik bränd.
 • Veebilehtede ja rühmade loomine.
 • Oma veebilehtede juhtimine.
 • Müügilehter.
 • Vaatamiste arvu suurendamine.
 • Veebilehe külastajate arvu suurendamine.
 • Tõhus töö sotsiaalvõrgustikes ja vigade vältimine.

Müük ja klienditeenindus

 • Klientide baasi kujundamine ja töötamine sellega.
 • Posti- ja juhtimisprogrammidega töötamine.
 • Müügistrateegia väljatöötamine.
 • Müügi suurendamine sotsiaalvõrgustikke kaudu.

Ettevõtte töötajate ja partneritega töötamine

 • Ettevõtte lojaalsusstrateegia väljatöötamine.
 • Töölevõtmise ja arengukava väljatöötamine.
 • Töötajate üleviimine sotsiaalvõrgustikke kasutajatest aktiivsete müüjateks.

Õppeprotsessi kirjeldus: 70% praktiline treening. Teooria on rikastatud praktiliste ülesannetega ja olukordade arutamisega. Lisaks lühikestele teoreetilistele ülesannetele treeningus pakub koolitus palju praktilisi näiteid, käsitleb konfliktolukordi, toimuvad arutelud ja diskussioonid igapäevase töö teemadel ning materjalide analüüsimisel vajalike oskuste omandamisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja koolitaja antud praktiliste ülesannete positiivne sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalid: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Tallinn, Tartu ja Ida-Virumaa
Svetlana Skrebneva - Kultuurijuhi kvalifikatsioon (magister) omandatud Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja akademija kulturõ 1996. aastal. Täiskasvanute koolitamise kogemus 1998. aastast, sh 2001-2019 kõrgkoolis õppejõud. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Isikuareng. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus.
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Ida-Virumaa
Iuliia Vasina - Ufimski gosudarstvennõi neftjanoi tehnitšeski universitet juhtimise (mänedžer) eriala bakalaureusekraadile vastav kvalifikatsioon. Spetsialiseerumine – ettevõtte majandus ja juhtimine. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 2013. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2021. aastast.
Õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Hulgi ja jaekaubandus. Sekretäri- ja kontoritöö.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 1200€ (15€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.