Sisetööde elektriku tavapärased paigaldus- ja hooldustööd – individuaalne koolitus

Täienduskoolituse õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 100 akadeemilist tundi (sh 20 tundi auditoorne töö ja 60 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 100 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 2400€ (30€/tund)*
*hind kehtib ainult individuaal koolitusele ühele osalejale.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: vähemalt põhiharidusega ja 17 aastased isikud, kelle tervislik seisund võimaldab omandada õpitavat eriala.

Õpiväljundid: sisetööde paigalduselektrik loeb paigaldusskeeme ja –plaane; teab, tunneb ja rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid; valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet; tunneb elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi; tunneb valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi; teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid; oskab teostada elektripaigaldustöid, elektrimõõtmist ja käidutöid; tunneb üldelektrotehnikat ja elektroonika aluseid, teab elektrimaterjale ning mõistab majanduse ja ettevõtluse aluseid; suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi oma erialases igapäevatöös järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid. Koolitatav on saanud ettevalmistuse sisetööde elektriku kutseeksami sooritamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Juri Živetjev – Tallinna Pedagoogikaülikool, pedagoog; Tallinna Tehnikaülikool, magister elektrivõrgud; alates 1994. aastast kutseharidudes kutseõpetaja.
Valeri Lavrov – Sillamäe Mäetehnikum, mäetehnik. Elektriinseneri töökogemus alates 1974. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2012. a.
Deniss Ignatiev – energeetik (magister), töökogemus nimetatud valdkonnas alates 1997. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2010. aastast.

Õppesisu: teoreetilise õppe põhiteemad – elektrotehnika alused; elektrimõõtmised; elektervalgustus; elektriaparaadid; paigaldustehnoloogia alused; elektrivarustus; elektrikomponendid ja –lülitused; elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine; elektripaigaldiste käidu alused; sisetööde elektriku alusteadmised; kutsealaga seotud normdokumendid.
Praktilise õppe teemad - elektrotehnika alused; elektrimõõtmised; elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine; sisetööde erioskused ja teadmised.
Saavutatavad kompetentsid: töö planeerimine ja korraldamine; elektritarvikute ja –juhistike ning seadmete paigaldamine; elektripaigaldiste ja paigaldiste käit (hooldustööd); elektrimootorite ja ajamitega seotud paigaldised.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesande lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.