Skip to main content

Sisetööde elektriku tavapärased paigaldus- ja hooldustööd

Õppekava nimetus: Sisetööde elektriku tavapärased paigaldus- ja hooldustööd.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee.

Täienduskoolituse õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk::

 • omandada teadmisi ja praktilisi oskusi hoones asuvate elektripaigaldiste ja –tarvikute korralistest käidutoimingutest
 • õppida paigaldama elektrijuhistikud, -seadmed ja –tarvikud, arvestades ehitusprojektis määratud paigaldusviise;
 • õppida järgima töökoha vastavust ohutusnõuetele .

Õpiväljundid:
Оmandatud teadmiste oskuste loetelu:

 • sisetööde paigalduselektrik loeb paigaldusskeeme ja –plaane;
 • teab, tunneb ja rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid;
 • valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet;
 • tunneb elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi;
 • tunneb valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi;
 • teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid;
 • oskab teostada elektripaigaldustöid, elektrimõõtmist ja käidutöid;
 • tunneb üldelektrotehnikat ja elektroonika aluseid;
 • teab elektrimaterjale ning mõistab majanduse ja ettevõtluse aluseid;
 • suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi oma erialases igapäevatöös järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • oskab anda esmaabi.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad teostada elektritöid energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või teistes ettevõtetes. Vähemalt põhiharidusega ja 18 aastased isikud, kelle tervislik seisund võimaldab omandada õpitavat eriala.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 140 akadeemilist tundi (sh 40 tundi auditoorne töö ja 80 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 120 akadeemilist tundi.

Õppesisu: teoreetilise õppe põhiteemad – elektrotehnika alused; elektrimõõtmised; elektervalgustus; elektriaparaadid; paigaldustehnoloogia alused; elektrivarustus; elektrikomponendid ja –lülitused; elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine; elektripaigaldiste käidu alused; sisetööde elektriku alusteadmised; kutsealaga seotud normdokumendid.
Praktilise õppe teemad - elektrotehnika alused; elektrimõõtmised; elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine; sisetööde erioskused ja teadmised.
Saavutatavad kompetentsid: töö planeerimine ja korraldamine; elektritarvikute ja –juhistike ning seadmete paigaldamine; elektripaigaldiste ja paigaldiste käit (hooldustööd); elektrimootorite ja ajamitega seotud paigaldised. Esmaabi andmine.

Õppeprotsessi kirjeldus: : koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesande lahendamine).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Mitteeristav hindamine: arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja koolitaja antud praktiliste ülesannete positiivne sooritus õppekeskkonnas.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalid: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Esmaabikoolitaja omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust.
Tallinn
Aleksandr Pilipišin - Kontroll- ja automaatikasüsteemide montaaž ja seadistamise eriala elektromehaanikatehnika kutse. On täitnud Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika õppesuuna õppekava täies mahus ja talle on antud inseneri nimetus. Elektriinseneri töökogemus alates aastast 2003. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2020.
Õppekavarühmad: Elektrienergia ja energeetika. Elektroonika ja automaatika.
Ida-Virumaa
Valeri Lavrov - Mäetehnik; elektriinseneri töökogemus alates 1974. aastast; täiskasvanute koolitamise kogemus 2012. aastast. Füüsilisest isikust ettevõtja 2010. aastast. Ettevõtja, juhatuse liige 2019. aastast.
Õppekavarühmad: Elektrienergia ja energeetika. Elektroonika ja automaatika.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2400€ (20€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.