Raamatupidamine juhatajatele, mikro- ja väikeettevõtete jaoks

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksusüsteem.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 220 akadeemilist tundi (auditoorset tööd –180 akadeemilist tundi, 40 tundi iseseisvat tööd).

Koolituse maksumus: 2160€ (11€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest– 13,50€/tund, 5-7 inimest – 12€/tund.

Sihtgrupp: Väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele, algajale.

Koolituse eesmärk: Teadmiste omandamine ärijuhtimise erialal, omandab teadmisi ja on valmis ka oma töö eest kui juhataja ja raamatupidajana vastutama riigi ees, mõistab finantsaruannete ja juhtimiskavade koostamise tähtsust. Kursuse osalejad saavad praktilisi teadmisi raamatupidamise, tõhusa maksustamise ja äriga seotud peamistest seadustest. Lisaks saab aru lepingute erinevusest.
See kursus sisaldab 80% praktilist ja 20% teoreetilist materjali.

Koolituse tulemus: Kursuse osalejad suudavad iseseisvalt täita maksudeklaratsioone, koostada aastaaruannet ja aruandeid ettevõtte kasumi kohta. Iga osaleja saab teadmisi vajalikkudest lepingutest ettevõtte edukuse olemiseks ning saab kiiresti orienteeruda lepingute täitmisel ja muutmisel, tänu seaduste tundmisele.

Koolituse tulemus: Kursuse osalejad omandavad praktilisi oskusi iseseisvaks ärijuhtimiseks, alates ettevõtte avamisest kuni raamatupidamisarvestuse korraldamiseni oma ettevõttes. Põhiteenuste tundmine aitab osalejatel vältida maksukohustuste vigu, võime koostada erinevat liiki lepinguid aitab tugevdada ettevõtte stabiilsust partnerite ja töötajatega suhetes.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Natalja Roiko – ettevõtja, maksukonsultant ja finantsanalüütik, ettevõtluse alane õpetaja.
Tal on kaks kõrgharidust: majandusteaduste magister (Tallinna Tehnikaülikool) ja filoloog-vene teadlane (Tartu Ülikool). Viib läbi täiskasvanute raamatupidamise ja ettevõtluse kursuseid.
Natalia on treener, kes soovib ise areneda ja jagada uusi teadmisi kolleegidele ja õpilastele.

Õppesisu:
Moodul 1
E-Riik: Kaasaegne digitaalne kontoritöö

  • Dokumentide allkirjastamine elektroonilise allkirja abil, kasutades ID-kaarti.
  • Ettevõtte asutamine, kõik vajalikud tegevused.
  • Asutamislepingute muudatused. Dokumentide näidised.
  • Aktsiakapitaliga seotud muudatused.
  • Tööregister ja sellega seonduvad küsimused.

Isikuandmete kaitse. Uus kirjalik töö ja trahvid
Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuvõlgnevuses
Projektide, varade finantstulemused ja kasumlikkus
Lepingulised suhted väikeettevõtetes. Valimine. Vallandamine üksikasjalikult. Vastutus. Lepingute näidised. Põhjalik eritlus. Näited
Reklaam. Sponsorlus. Näited
Investeeringud. Liisingud. Laenud teie ettevõttetele ja töötajatele. Lõkse

Moodul 2

Auto ettevõttes. Võimalikud lahendused
Kulud on ettevõtte või isiklikud
Dividendid - 2018
Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks. Näited. Arveldus
Kinnisvara rentimine ja ost. Maksud
Töötajad, kellel on "väike palk". Väljapääsu otsimine
Pensionifond. Mahaarvamised. Investeerimine pensionifondi
Kõik soodustuste kohta
Peamine kinnisvara. Kinnisvara klassifikatsioon
Kaubandus ilma probleemideta. Teenused ja litsents
Ettevõtte registreerimine käibemaksukohustuslaseks. KMD deklaratsioon. Näited

Moodul 3

Raamatupidamise alused. Peamised dokumendid ja e-arved
Raamatupidamisprogrammid (e-arveldaja, Merit)
Ettevõtte finantsaruanne ja finantstulemused
Aastaaruanne. Praktiline õppetund
Rahapesu ja raamatupidaja uued kohustused 2018. aastal
TSD deklaratsioon - deklaratsiooni ja vigade analüüs. Praktiline õppetund. Maksuvabastuse miinimumsumma, füüsilisest isikust ettevõtjatele maksustatavad hüvitised ja raamatupidaja meetmed alates 2018. aastast

Koolitusmeetodid: Kursus sisaldab kontaktkoolitusi (loengute vormis), millele järgneb praktiline töö (omandatud teadmiste ja oskuste arendamine koolituskeskuse seinte vahel) ning üliõpilase iseseisev töö (kodutöö: täiendava materjali lugemine või probleemide lahendamine).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.