MS Office – efektiivne arvutikasutus

Koolitus neile, kellel on olemas elementaarne arvuti kasutamise oskus tekstitöötluse ja tabelarvutuse osas või on läbinud arvutikasutaja algõppe koolituse ja nüüd on tekkinud vajadus õpitut värskendada ning õppida juurde uusi oskusi. Algajale arvutikasutajale põhjalik ja praktiline võimalus tõsta oma olemasolevaid arvuti kasutamise teadmisi ja oskusi tavakasutajana, et muuta oma töö tõhusamaks ja kiiremaks, andes algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega ning kasutada Outlooki.

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õppekeel: vene keel

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, sh:
30 AT kontaktõpet õppekeskkonnas ja
10 AT iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda.

Koolituse maksumus: 285 € (9,50€/tund) – kontaktõpe ja õppematerjalid*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 10 inimest), 2-3 inimest - 15€/tund, 4-6 inimest – 12€/tund, 7-9 inimest – 10,50€/tund.

Õpingute alustamise tingimused: eelnevad elementaarsed arvutialased teadmised ja oskused.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena koolitatav:

  • suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, kasutada Outlooki oma meilide, ajakavade, tööülesannete haldamiseks, ning organiseerida ja hallata dokumente;
  • olemas süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega;
  • haldab ja vormistab pikki dokumente;
  • loob ja kasutab erinevaid dokumendipõhju;
  • oskab teostada hulgi postitust;
  • koostab ja kujundab tabeleid;
  • kasutab MS Exceli funktsioone ja andmeanalüüsi võimalusi;
  • illustreerib andmeid diagrammide abil;
  • oskab kaitsta andmeid MS Wordis ja MS Excelis;
  • praktilised oskused interneti ja e-posti ja digiallkirja kasutamiseks.

Õppemeetodid: miniloengud vahelduvad praktiliste tegevustega arvutit kasutades, millele järgneb praktiline töö koolitaja juhendamisel (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses). Koolitatava iseseisevaks tööks (nn kodused ülesanded) on väljaspool õppekeskkonda täiendava õppematerjali lugemine ja iseseisvad tööd või õppekeskkonnas alustatud aga lõpetamata praktiliste tööde teostus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid (osales koolitusel ja sooritas koolitaja juhendamisel praktilised harjutused). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Juhul kui isik ei saavutanud nõutud õppeväljundite taset ja osales kontaktõppes vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tunnistus, kuhu on märgitud koolitusel osaletud tundide maht.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitused toimuvad kaasaegsetes arvutiklassides Narva linnas Kerese 3, Kohtla-Järve linnas Pioneeri 8 ja Tallinna linnas Siduri 3. Kokkuleppel koolituse tellijaga on võimalik kasutada mobiilset arvutiklassi selleks sobilikes õpperuumides koolituse tellija juures.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.