Skip to main content

Floristika baaskursus

Õppekava nimetus: Floristika baaskursus.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee

Täienduskoolituse õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk: Omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks floristina ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppetöö käigus omandatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning kogemusi erinevate lilleseadestiilide alal, õpitakse erinevaid lilleseade tehnikaid ning käsitletakse ruumikujunduse võimalusi taimmaterjali abil. Õpitakse tehnilisi töövõtteid tööks lillekaupluses, hulgi- ja jaekaubanduses.

Õpiväljundid: Pärast selle kursuse läbimist on koolitusel osalejal piisavalt põhiteadmisi ja -oskusi, et alustada oma tegevust floristika valdkonnas.

Koolituse tulemusena koolitatav oskab:

 • väärtustada floristika eriala, arendada kutseoskusi kaugemaid eesmärke silmas pidades, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
 • tööohutust järgides planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd ilutaimede kasvatamisel ja hooldamisel suhtudes austusega looduskeskkonda;
 • rakendada kompositsiooni ja disaini põhimõtteid oma ametitöös;
 • kujundada ja dekoreerida ruume, kasutades nii taimmaterjali kui ka muid materjale; orienteeruda kvaliteetsele töötulemusele;
 • teenindada kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast.

Kursuse edukalt lõpetanud osalejal on järgmised teadmised ja oskused:

 • Floristi tööks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused;
 • mõistab taimseid materjale ja teab, kuidas neid kasutada ja hoida;
 • oskab kliente nõustada taimsete materjalide valimisel ja lillekompositsioonide loomisel;
 • oskab oma töös kasutada vajalikke tehnilisi seadmeid;
 • oskab valmistada lillekompositsioone erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks;
 • mõistab taimede (eelkõige lillede) müügiks ettevalmistamist ja müügiprotsessi korraldamist;
 • suudab iseseisvalt, ilma kõrvalise abita, arendada oma klienditeeninduse oskusi, tuginedes olukorra analüüsile ja enesevaatlusele, aga ka mitmesugustele teoreetilistele juhenditele;
 • suudab iseseisvalt otsuseid vastu võtta ja täita oma töökohustusi erinevates tingimustes.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: need, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi floristika valdkonnas töötamiseks. Kursusel õpitakse looma erinevaid lillekompositsioone ning nägema erinevust toa- ja dekoratiivsetes taimedes. Koolitus sobib eelneva kogemusteta ja väljaõppeta isikule. Õppetöö käigus omandatakse põhiteadmised ja -oskused, et teha esimesed enesekindlad sammud floristikas.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 160 akadeemilist tundi (auditoorne töö – 40 akadeemilist tundi, praktiline töö – 100 akadeemilist tundi ja 20 tundi iseseisvat tööd). Auditoorse ja praktilise õppe maht kokku 140 akadeemilist tundi.

Õppesisu:

Kimbu valmistamine spiraaltehnikas dekoratiivpakendiga/ümbrisega/karkassil

Teooria:

 • Töövahendid ja nende ohutu kasutamine. Taimmaterjal ja selle kasutamine
 • Töö lõikelilledega: lõikus, paigutamine, hooldus, lillede ettevalmistamine tööks.
 • Lillede ja taimmaterjali klassifitseerimine.
 • Kimpude eripärad: naistele, meestele, lastele, nn äri kimp.
 • Rohelus lilleseade lahutamatu osana.
 • Välimus, tehnika ja eripärad kimpude pakendamisel.
 • Erinevad tehnilised võtted ja nende kasutamine: spiraal ja paralleelne tehnika, kimp karkassil, montaaz ja liimi tehnika.
 • Spiraaltehnika eripära, "ideaalse" spiraali reegel.

Praktiline töö:

 • Ümarate kimpude valmistamine spiraaltehnikas.
 • Dekoratiivse kimbu pakendamine.

Lillekompositsioon

Teooria:

 • Lilleseade põhimõtted ja elemendid: materjali ja tasakaalu lavastus, kuju, jooned, kasvupunkt ja väljumispunkt, fookus, aktsent, rütm, tekstuur, gradatsioonid (astmeline tõus v langus).
 • Stiilid floristikas: dekoratiivne, kujuline-jooneline, vegetatiivne, paralleelne, vaba stiil ja stiil-kuju. Lilleseade eripärad igas floristika stiilis.
 • Proportsioonid ja kuldlõige. Fibonacci arvujada.
 • Teooria lillede jaotuse kohta kompsitsioonis ja koostamisel oasise kasutamine.
 • Vahatamine ja selle võimalused. Taimede kapillaarne süsteem.
 • Dekoorid floristikas: näited, naturaalsete materjalide kasutamine dekoori jaoks.

Praktiline töö:

 • Loovalt lilleseade kujundamine/loomine looduslike elementide baasil (nt puu, hein, puukoor, kõrvits jms).

Kõik oluline lõikelilledega töötamisel

 • Kuidas õigesti lilli valida: kuidas määrata lillede värskust ja millele pöörata tähelepanu erinevat tüüpi lillede ostmisel.
 • Kuidas lilli pärast ostmist töödelda: lõikamine, murdmine, lõhestamine jne sõltuvalt lille tüübist.
 • Kuidas hoida erivat tüüpi lilli: külmkapis või soojas, vees või ilma veeta, tsellofaanis, paberis, pakendamata jne.
 • Kuidas eri liiki lilli turgutada: vees, paberis, riputatud asendis jne.
 • Kuidas teha šokiteraapiat eri tüüpi lilledele, et neid kiiresti värskendada ja taaselustada.
 • Peamiste lõikelillede hulgimüügiettevõtete külastamine Tallinnas.
 • Ja ka vastused tekkinud küsimustele lõikelilledega töötamise kohta!.

Värvimis- ja värvusõpetus lillekasvatuses. Kaunistus. Alternatiivid floristikas

Teooria:

 • Põhiteadmised värvi kohta.
 • Värviskeemid.
 • Värvuste kontrastid.
 • Värviharmoonia.
 • Värvi tunnetus.
 • Värvi subjektiivsus.
 • Värv floristlika töös.
 • Tekstuurid.
 • Alternatiivtehnika kasutamine: teipimine, kleepimine, koostamise tehnika, kolvid.
 • Karkasside eripära kimpude alternatiivses tehnikas.
 • Alternatiivtehnika äriline külg kimpude juures. Töötamine nn floristika ülejääkidega ehk kuidas raha teha õhust.
 • Kimp alternatiivses tehnikas kui objekti element on pildistamise ja esitluse jaoks.
 • Oasiseta korraldamise tehnika – kolvid ja katseklaasid.
 • Traat ja looduslikud materjalid seade elemendina.
 • Materjalide valik, nende fikseerimise ja jaotamise eripärad, tehnilised nüansid.

Praktiline töö:

 • Praktiline töö "kaunistamise" tehnikas. Töö tekstuuri ja kujuga.
 • Esitlustööd – arranžeering oasiseta tehnikas.

Leinafloristika

Teooria:

 • Tüübid, vormid, värvilahendused leinafloristikas.
 • Leina- ja mälestupärja erinevused.
 • Kaasaegsed suundumused.

Praktiline töö:

 • Dekoratiivkarkassi valmistamine.
 • Kimbu tegemine karkassile.

Eksperimentaalne kimp

Teooria:

 • Eksperimentaalne disainerlik kimp ebakorrapärase kujuga kui kaasaegse floristika suund.
 • Kinke- ja pulma variandid.
 • Eksperimentaalse kimpude tüübid ja eripärad.
 • Kaasaegsed suundumused ja disaini ideed.
 • Põhimaterjalid ja koostamise tehnikad.
 • Eksperimentaalse kimbu kaubanduslik eelis.

Praktiline töö:

 • Eksperimentaalse kimbu valmistamine floristlika kujundusega.

Pruudikimp käevanguses

Teooria:

 • Pruudi pulmakimpude tüübid, vormid ja eripärad.
 • Pulmakimpude eripärad sõltuvalt hooajast.
 • Pruudikimpude kaasaegsed suundumused ja ideed.
 • Kimpude tarnimine ja hoidmine.
 • Kimbu otstarve ja unikaalsus, vajalik omandada pruudikimbu tegemise oskusi.
 • Pruudikimbu valmistamise eripärad.
 • Eripära, tehnika ja idee pruudikimbu jalakese valmistamiseks.

Praktiline töö:

 • Pruudikimbu jalakese kujundamine ja mansettid.
 • Ümmarguse klassikalise pruudikimbu valmistamine.

Pärg pähe ja aksessuarid lilledest

Teooria:

 • Aksessuaarid lilledest: peigmehe boutonniere, käevõru lilledest, juuksenõelad – valmistamise tehnika.
 • Peapärgade tüübid ja nende koostamise eripärad: ühtlane jaotumine, ühepoolne pärg, kaootiline jaotus, sasitud pärg jne.
 • Võru käele: liimitehnoloogia eripärad.
 • Peigmehe boutonniere: suletud ja avatud meelepette jalad.
 • Kaasaegsed suundumused ja ideed.

Praktiline töö:

 • Lõikelilledest peapärja tegemine teipimise tehnikas.
 • Käevõru valmistamine värsketest lilledest liimitehnikas ja/või paigaldusmeetodite abil.
 • Peigmehe jaoks valmistatud boutonniere koostamine teipimise tehnikas.

Kaasaegne sisekujundus

Teooria:

 • Idamaa floristika kool: inimese ja looduse harmoonia.
 • Ikebana: Sogetsu kool. Nageire ja Moribana: Ikebana variandid, konstruktsioonielemendid ja valmistamise viisid.
 • Paralleelne ja paralleel-vegetatiivne stiil.
 • Taimne materjal interjööris: töö taimede individuaalsete eripäradega.
 • Interjööri kompositsioon: kaasaegsed suundumused ja disaini ideed.
 • Kasutatavate tehnikate ja meetodite eripärad.

Praktiline töö:

 • Loova kaasaegse sisustuskorralduse koostamine paralleel-vegetatiivses stiilis.

Vertikaalne kimp ja laiaharuline kimp (sasine) ja kaasaegne pakend

Teooria:

 • Mehe-kimpude ja ärikimbu koostamise põhimõtted. Ühepoolse kimbu eripära.
 • Vertikaalse kimpude koostamise põhimõtted: paralleelsed ja spiraalsed tehnikad.
 • Spiraaltehnikas haralise (sasine) kimbu valmistamine: sümmeetriline ja asümmeetriline kimp.
 • Materjalide valik ja rühmitamine.
 • Ideaalse spiraali reegel.
 • Kaubanduslik kimp ja pakend: kuidas minimaalselt materjali kasutada, et lõpptulemuseks oleks ilus suur kimp.

Praktiline töö:

 • Vertikaalse ühepoolse kimbu kujundamine (seejärel laseme kimbu lahti).
 • Laiaharalise kimbu valmistamine ja kaasaegse pakendamise versiooni koostamine mattlindiga (korea pakendamine).

Pulmakaare kujundamine ja pruudikimpude valmistamine spiraalses tehnikas

Teooria:

 • Pulmafloristika: olulised stiilid pulmas ja floristika eripärad igas stiilis.
 • Kujundamisel kaasaegsed trendid.
 • Pulmakaar: pulmakaare kujundamise eripärad ja tehnikad lillede ja kangastega.
 • Auto kaunistamine lilledega: auto kujunduse ja lilledega seotud tehnika eripära.
 • Värvide jaotuse klassikalises pulmalaua ja kompositsiooni teoorias.
 • Pulmakimpude tüübid ja eripärad kimbu jalgade spiraaltehnikas.
 • Kimpude disainivalikud. Erinevad variandid kimbu aluse (jala) kujundamisel.
 • Taimematerjalid ja aksessuaarid kimpude kujunduse täiendava elemendina.

Praktiline töö:

 • Kaare valmistamine (tõelisel pulmakaarel).
 • Alusega (jalaga) pruudikimbu valmistamine spiraaltehnikas.

Klienditeenindus

 • teenus kui mõiste;
 • teeninduskultuur;
 • teenuspsühholoogia;
 • suhtlemise psühholoogia;
 • enesekontroll (stressiga toimetulek, rahu säilitamine);
 • kuidas tulla toime keeruliste klientide ja stressi tekitavate olukordadega;
 • teenuse kvaliteet;
 • müügitehnika;
 • meeskonnatöö.

Õppeprotsessi kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Arvestus - valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja praktiliste tööde sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.
Tallinn
Maria Levitina - Moskva rahvusvaheline turismi akadeemia: eriala mänedžer (turism), ettevõtja, töökogemus erinevatel ametikohtadel floristika ja lillekaubanduse valdkonnas alates 2010. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2004. aastast.
Õppekavarühmad: Käsitöö. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Hulgi ja jaekaubandus.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 2450€ (17,50€/tund). Koolitus sisaldab tehnilisi materjale ja osaliselt taimmaterjali.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.