Florist – lillekaubanduse valdkonna töötaja

Täienduskoolituse õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorne töö, 100 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisevat tööd).
Auditoorse ja praktilise töö maht 160 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 1680€ (10,50€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 13,50€/tund, 5-7 inimest – 11,50€/tund.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad omandada teadmised ja oskused lillekaubanduse valdkonnas töötamiseks. Koolitusega taotletakse, et koolitatav õpib tegema erinevaid seadeid, tunneb erinevaid lilli (toa- ja potililled) oskab valmistada erinevaid lilleseadeid.

Õpiväljundid: koolitatav õpib tundma taimmaterjali erinevaid sortimente, nende hooldusnõudeid, kasvutingimusi, säilitamist, lilleseade võtteid ning klienditeeninduse põhialuseid.
Omandatud teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks klienditeeninduse lillekaubandusvaldkonnas; floristina töötamiseks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused; tunneb taimmaterjali, oskab neid kasvatada, kasutada ja hooldada; oskab kliente nõustada kaupade sortimendi ja lilleseadeteenuste pakkumisel; teab kasutada tööks vajaminevaid tehnilisi töövahendeid; oskab valmistada lilleseadeid erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks; läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamise põhjalik ülevaade taimmaterjalide erinevatest sortimentidest, nende hooldusnõuetest, kasvutingimustest, säilitamisest, lilleseade võtetest; oskab märgata loodust enda ümber ja suhtumist taimedesse; tunneb taimede (eelkõige lillede) müügiks ettevalmistamist ja müügitöö korraldamist; oskustöötaja, kes on tulevikus pädev klienditeenindusoskuste edasises arendamises kõrvalise abita, st olemasolevate teoreetiliste materjalide abil (situatsiooni analüüs, eneseanalüüs); võimeline langetama iseseisvalt otsuseid ja täitma tööülesandeid erisugustes olukordades. Olemas ettevalmistus tööks väikese ja keskmise suurusega ettevõttes või eraettevõtjana lähtudes kaasaegse teeninduskultuuri põhimõtetest.
Erialase võõrkeele õpetusega on osaleja omandanud vajalikud teadmised erialase võõrkeele terminoloogiast ja kasutamisest suhtlustasandil oma igapäevase töö tegemisel klienditeenindajana. Koolitatav on omanadnud erialases võõrkeeles suhtlemisvalmiduse, oskused käitumiseks ja toimetulekuks tavapärastes suhtlemissituatsioonides.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Irina Toome – töökogemus erinevatel ametikohtadel floristika ja lillekaubanduse valdkonnas alates 2010. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2014. aastast.
Maria Levitina – Moskva rahvusvaheline turismi akadeemia: eriala mänedžer (turism); töökogemus erinevatel ametikohtadel floristika ja lillekaubanduse valdkonnas alates 2010. aastast; täiskasvanute koolitamise kogemus 2004. aastast.
Marina Fokina - töökogemus erinevatel ametikohtadel aianduse, haljastuse ja lillekaubanduse valdkonnas alates 1988. aastast, täiskasvanute koolitaja kogemus alates 2014. aastast.
Jelizaveta Kuimeiko – äriõiguse diplomiõpe, töökogemus erinevatel ametikohtadel floristika ja lillekaubanduse valdkonnas 2003-2012, täiskasvanute koolitamise kogemus 2015. aastast.

Õppesisu: teemad – Materjaliõpetus. Tähtsamad suvelilled, puud ja põõsad. Püsikud seades. Toataimed lilleseades. Lõikelilled. Lilleseade abivahendid, -materjalid ja nende kasutamine. Ikebana- erinevus Euroopa lilleseadest. Värvusõpetus, kompositsioon. Lilleseade erinevad tehnikad ja praktilised tööd. Kimp. Spiraalkimbu valmistamine ja paralleelkimbu valmistamine. Pesakimp. Ketaskimp. Ümarkimp jt. Seaded. Formaallineaarsed kimbud ja seaded. Transparentsed tööd. Paralleelsed tööd. Pärgade kaunistamine – leinaseaded. Tööks vajaminevaid tehnilisi töövahendeid ja nende kasutamine. Taimeseaded ruumikujunduse elemendina. Pakkimine. Klienditeenindus. Erialane võõrkeel (eesti õppekeelega õppegrupile vene keel ja vene õppekeelega õppegrupile eesti keel).
Töötamine eeldab iseseisevust, loomingulisust, head värvi- ja proportsioonitaju, ruumilist kujutlusvõimet, käsitööoskust ning pidevat enesetäiendust. Töös klientidega on vajalikud omadused kehtestamisoskus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus. Tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust. Töös peab arvestama vajadusega töötada ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

Õppemeetodid: koolitus sisaldab kontaktõpet (õpe loengu vormis) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.
Koolitus sisaldab tehnilisi matejale ja osaliselt taimmaterjali.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.