Skip to main content

Finantsarvestuse ja maksualase kirjaoskuse algkursus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Õppekava nimetus: Finantsarvestuse ja maksualase kirjaoskuse algkursus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Täienduskoolitusasutus:
OÜ Gelmett Consult
Registrikood: 11545116
Koduleht www.gelmett.ee

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksusüsteem.

Õppekeel: vene keel.

Eesmärk: Erialaste teadmiste omandamine või täiendamine maksusüsteemist ja põhilistest seadustest, mis on seotud äritegevusega. Lisaks peamiste finantsaruannete ja –lepingute ettevalmistamine ja mõistmine. Antud kursus hõlmab praktilist tegevust.

Õpiväljundid: Kursuse osalejad suudavad iseseisvalt täita maksudeklaratsioone, koostada aastaaruannet ja aruandeid ettevõtte kasumi kohta. Iga osaleja saab teadmisi vajalikkudest lepingutest ettevõtte edukuse olemiseks ning saab kiiresti orienteeruda lepingute täitmisel ja muutmisel, tänu seaduste tundmisele.

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega, alustavatele ettevõtjatele, sekretäridele ja asjaajajatele.

Õpingute alustamise tingimused: Erinõuded puuduvad. Kasuks tuleb eelnev töökogemus majandusarvestuse ja maksusüsteemi valdkonnas.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 100 akadeemilist tundi (loengud ja praktilised harjutused toimuvad Zoom keskkonna vahendusel ja/või auditoorne töö – 80 akadeemilist tundi, 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppesisu:
Finantsanalüüsi ja maksustamise alused
Juhtimisarvestuse loomine ja juhtimine

 • Ärianalüüs. Ettevõtte finantstulemuste näitajad.
 • Eelarve koostamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan - fakt).

Bilansi mõistmine, bilansi struktuur

 • Ettevõtte äritegevus ja nende mõju bilansile.
 • Praktilised näited ja ülesanded.

Töövoog ettevõttes

 • Alaliste ja perioodiliste varade raamatupidamissüsteemid.
 • Kulupõhised arvestusmeetodid (fifo ja lifo) ja nende mõju finantsaruannetele.
 • Esmased ja algdokumendid.
 • Aruannete ja rakenduste seos.
 • Inventari arvestus.
 • Vara inventuur.
 • Dokumentatsioon.
 • Praktiline ülesanne dokumentide täitmisel.

Omakapitali mõistmine. Lühi- ja pikaajalised kohustused. Rahastamisviisid. Sponsorlus
Eesti maksuõigusaktid

 • Käibemaks (laad ja põhimõtted, registreerimine, maksukohustuslane ja mittemaksukohustuslane äriühing, maksude koostamise koht).
 • Palgatulu ja tulumaks.
 • Tulumaks (soodustused, dividendide maksmine, omakapitali maksed).
 • Mittemaksukulud.
 • Maksualased menetlused ja vastutus kohustuslikke maksudega rikkumiste eest.
 • Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.

Tööõigus ja õigusaktid
Lepinguliste suhete tüübid ja nende erinevused
Lepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused

Leping ilma maksudeta
Materiaalse vastutuse leping. Kuidas kaitsta end ebaausast töötajast Leping juhatuse liikmega. Koostööleping. Sponsorluse lepingu liigid
Laenuleping oma firmaga ja töötajate ettevõttega Praktilised ülesanded ja näited iga lepingu tüübi kohta

Õppeprotsessi kirjeldus: Õppetöö toimub loengu, seminari ja iseseisva töö vormis.
Koolitus on interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel majandusarvestuse ja maksusüsteemi valdkonna teemadel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Arvestus – valikvastustega test koolitusel käsitletud teemade põhjal ja praktiliste tööde sooritus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:
Tallinn, Tartu ja Ida-Virumaa
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Juulia Regina Kuusk - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inženero-ekonomitšeskii universiteet raamatupidamise, analüüsi ja auditi eriala ökonomisti kvalifikatsioon ning sama ülikooli õigusteaduse eriala juristi kvalifikatsioon. Haridusdokumendid ja nendega tõendatud kvalifikatsioonid on vastavad magistrikraadi kvalifikatsioonile. Töökogemus müügi, majanduse ja ärijuhtimise valdkonnas alates 1991. aastast. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2005. aastast, sh majandusarvestus ja maksundus inglise keeles.
Õppekavarühmad: Ärindus, haldus ja õigus.
Ida-Virumaa
Larissa Štukaturova - Mäeinsener-ökonomisti kvalifikatsioon, magister ja keskeriharidus (kaubatundja); täiskasvanute koolitaja aastast 2008; pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Turundus ja reklaam. Sekretäri ja kontoritöö. Hulgi ja jaekaubandus. Tööoskused. Õigus.
Ella Mitin - Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut), tööstuse planeerimise eriala – ökonomisti kvalifikatsioon ja keskhariduse baasil kutsekeskharidus (Kohtla-Järve Polütehnikum) – raamatupidamise assistent. Töökogemus Maksu-ja Tolliametis moodustab 28 aastat. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
Õppekavarühmad: Majandusarvestus ja maksundus. Rahandus, pangandus ja kindlustus. Juhtimine ja haldus. Tööoskused. Õigus. Hulgi ja jaekaubandus.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub veebipõhiselt Zoom keskkonna vahendusel ja/või koolituskeskuse pakutavates õpperuumides.
Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse maksumus: 1200€ (15€/tund).

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.