Finantsarvestuse ja maksualase kirjaoskuse algkursus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksusüsteem.

Õppekeel: vene keel.

Õppe kogumaht: 100 akadeemilist tundi (auditoorset tööd – 80 akadeemilist tundi, 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolituse maksumus: 960€ (12€/tund)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest– 15€/tund, 5-7 inimest – 13€/tund.

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega, alustavatele ettevõtjatele, sekretäridele ja asjaajajatele.

Koolituse eesmärk: Erialaste teadmiste omandamine või täiendamine maksusüsteemist ja põhilistest seadustest, mis on seotud äritegevusega. Lisaks peamiste finantsaruannete ja –lepingute ettevalmistamine ja mõistmine. Antud kursus hõlmab praktilist tegevust.

Koolituse tulemus: Kursuse osalejad suudavad iseseisvalt täita maksudeklaratsioone, koostada aastaaruannet ja aruandeid ettevõtte kasumi kohta. Iga osaleja saab teadmisi vajalikkudest lepingutest ettevõtte edukuse olemiseks ning saab kiiresti orienteeruda lepingute täitmisel ja muutmisel, tänu seaduste tundmisele.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Natalja Roiko – ettevõtja, maksukonsultant ja finantsanalüütik, ettevõtluse alane õpetaja.
Tal on kaks kõrgharidust: majandusteaduste magister (Tallinna Tehnikaülikool) ja filoloog-vene teadlane (Tartu Ülikool). Viib läbi täiskasvanute raamatupidamise ja ettevõtluse kursuseid.
Natalia on treener, kes soovib ise areneda ja jagada uusi teadmisi kolleegidele ja õpilastele.

Õppesisu:
Finantsanalüüsi ja maksustamise alused
Juhtimisarvestuse loomine ja juhtimine

 • Ärianalüüs. Ettevõtte finantstulemuste näitajad.
 • Eelarve koostamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan - fakt).

Bilansi mõistmine, bilansi struktuur

 • Ettevõtte äritegevus ja nende mõju bilansile.
 • Praktilised näited ja ülesanded.

Töövoog ettevõttes

 • Alaliste ja perioodiliste varade raamatupidamissüsteemid.
 • Kulupõhised arvestusmeetodid (fifo ja lifo) ja nende mõju finantsaruannetele.
 • Esmased ja algdokumendid.
 • Aruannete ja rakenduste seos.
 • Inventari arvestus.
 • Vara inventuur.
 • Dokumentatsioon.
 • Praktiline ülesanne dokumentide täitmisel.

Omakapitali mõistmine. Lühi- ja pikaajalised kohustused. Rahastamisviisid. Sponsorlus
Eesti maksuõigusaktid

 • Käibemaks (laad ja põhimõtted, registreerimine, maksukohustuslane ja mittemaksukohustuslane äriühing, maksude koostamise koht).
 • Palgatulu ja tulumaks.
 • Tulumaks (soodustused, dividendide maksmine, omakapitali maksed).
 • Mittemaksukulud.
 • Maksualased menetlused ja vastutus kohustuslikke maksudega rikkumiste eest.
 • Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.

Tööõigus ja õigusaktid
Lepinguliste suhete tüübid ja nende erinevused
Lepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused

Leping ilma maksudeta
Materiaalse vastutuse leping. Kuidas kaitsta end ebaausast töötajast Leping juhatuse liikmega. Koostööleping. Sponsorluse lepingu liigid
Laenuleping oma firmaga ja töötajate ettevõttega Praktilised ülesanded ja näited iga lepingu tüübi kohta

Koolitusmeetodid: See on 60% praktiline kursus. Teooria on rikastatud praktiliste ülesannetega ja situatsioonide arutamisega. Lisaks koolituse teoreetilistele õppetundidele on antud mitmeid praktilisi näiteid, uuritakse tõelisi juhtumeid ja näiteid, arutletakse igapäevatöö üle ning arutletakse uuritava materjali analüüsimisel vajalike oskuste üle.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 80%).
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.