Arvutikasutaja algõppe koolitus

Algajatele arvutikasutajatele, iseõppijatele, ja kõigile neile, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ning Interneti võimalusi argielus.
Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil:

 • õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine;
 • enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel;
 • saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õppekeel: vene keel ja/või eesti keel

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, sh:
16 AT kontaktõpet õppekeskkonnas ja
4 AT iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda.

Koolituse maksumus: 152 € (9,50€/tund) – kontaktõpe ja õppematerjalid*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 10 inimest), 2-3 inimest - 15€/tund, 4-6 inimest – 12€/tund, 7-9 inimest – 10,50€/tund.

Õpingute alustamise tingimused: erinõuded puuduvad kuna koolitus ei eelda eelnevaid arvutialaseid teadmisi ja oskusi.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena koolitatav:

 • oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;
 • oskab kasutada pahavaratõrjeprogramme;
 • suudab teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid, neid korrektselt viimistleda ja kujundada.
 • oskab tekstitöötlusprogrammi abil viimistleda lihtsamaid dokumente (nt avaldust, oma CV-d, motivatsioonikirja, kaaskirja jms);
 • teab interneti olemust ja ohtusid ning otsingumootorite funktsionaalsust;
 • koolitus innustab koolitatavaid peale koolituse läbimist jätkuvalt arvutit kasutama (sh www.eesti.ee), tutvustades koolitatavatele erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud tasuta võimalusi internetis (sh arvutiõpe, karjäärinõu: https://karjaarinou.ee);
 • teab, kuidas kasutada e-posti: sh saata ja vastu võtta elektronkirju ja dokumente, lisada kirjale faile ning kasutada kaustu;
 • on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoc3 klienti).

Õppemeetodid: miniloengud vahelduvad praktiliste tegevustega arvutit kasutades, millele järgneb praktiline töö koolitaja juhendamisel (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses). Koolitatava iseseisevaks tööks (nn kodused ülesanded) on väljaspool õppekeskkonda täiendava õppematerjali lugemine ja iseseisvad tööd või õppekeskkonnas alustatud aga lõpetamata praktiliste tööde teostus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid (osales koolitusel ja sooritas koolitaja juhendamisel praktilised harjutused). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Juhul kui isik ei saavutanud nõutud õppeväljundite taset ja osales kontaktõppes vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tunnistus, kuhu on märgitud koolitusel osaletud tundide maht.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitused toimuvad kaasaegses arvutiklassis asukohaga Pioneeri 8 Kohtla-Järve linnas. Kokkuleppel koolituse tellijaga on võimalik kasutada mobiilset arvutiklassi selleks sobilikes õpperuumides koolituse tellija juures.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.