Arvutikasutaja (tekstitöötlus ja tabelarvutus) koolitus – individuaalõpe

Koolitusel osaleja omandab individuaalõppes teadmised ja oskused tekstitöötluse ja tabelarvutuse tõhusamaks kasutamiseks, mille tulemusena on ta arvutikasutajana enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted.

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õppekeel: vene ja/või eesti keel

Õppe kogumaht: 50 akadeemilist tundi, sh:
40 AT kontaktõpet õppekeskkonnas ja
10 AT iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda.

Koolituse maksumus: 1200€ (30€/tund)
Koolituse maksumus sisaldab kontaktõpet õppekeskkonnas ja õppematerjale.

Õpingute alustamise tingimused: erinõuded puuduvad kuna koolitus ei eelda eelnevaid arvutialaseid teadmisi ja oskusi. Kasuks tuleb hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Koolituse sisu

Tekstitöötlus (MS Word)

 • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
 • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
 • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
 • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
 • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
 • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
 • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
 • töö salvestamine;
 • tabeli kujundamine;
 • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
 • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena koolitatav oskab hallata ja koostada erinevaid dokumente (MS Word) ja tabeleid (MS Excel):

Tekstitöötlus

 • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
 • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
 • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
 • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
 • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
 • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.

Tabelarvutus

 • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
 • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
 • töö salvestamine;
 • tabeli kujundamine;
 • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
 • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.

Õppemeetodid: miniloengud vahelduvad praktiliste tegevustega arvutit kasutades, millele järgneb praktiline töö koolitaja juhendamisel (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses). Koolitatava iseseisevaks tööks (nn kodused ülesanded) on väljaspool õppekeskkonda täiendava õppematerjali lugemine ja iseseisvad tööd või õppekeskkonnas alustatud aga lõpetamata praktiliste tööde teostus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid (osales koolitusel ja sooritas koolitaja juhendamisel praktilised harjutused). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Juhul kui isik ei saavutanud nõutud õppeväljundite taset ja osales kontaktõppes vähem kui 80% ulatuses, siis väljastatakse tunnistus, kuhu on märgitud koolitusel osaletud tundide maht.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus: koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitused toimuvad kaasaegses arvutiklassis asukohaga Pioneeri 8 Kohtla-Järve linnas. Kokkuleppel koolituse tellijaga on võimalik kasutada mobiilset arvutiklassi selleks sobilikes õpperuumides koolituse tellija juures.
Loe lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.