Korpusmööbli valmistaja koolitus

Korpusmööbel – omavahel ühendatud kilpelementidest koosnev mööbel.
Koolitus on mõeldud puidu- ja mööblitööstusega seotud valdkonna töötajatele tööalaseks täienduseks ja erialase hariduseta inimestele, kes soovivad leida tööd antud valdkonnas. Koolitusel osaleja saab teadmised ja oskused puidust ja MDF plaatidest korpusmööbli valmistamiseks, tuginedes eelkõige individuaalsetele tellimustele, et luua kodus või muus ruumis unikaalne stiil .

Õppekeel: vene keel ja/või eesti keel.

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit).

Õpiväljundid: koolituse läbinu:

 • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest;
 • töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
 • valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest detaile, koostab erinevaid koosteseadmeid kasutades mööbli- ja puittooteid;
 • viimistleb toote või selle detailid vastavalt tööülesandele;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid.

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min), millest 40 tundi on auditoorne töö (loengud) ja 80 tundi praktilised harjutused/tööd. Iseseisev töö puudub.

Koolituse maksumus: 1656€ (kontaktõpe ja õppematerjalid)*
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 3-4 inimest - 17€/tund, 5-7 inimest – 15€/tund.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: erinõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Tööohutus - tööohutuse nõuded ja nende järgimine;
 • Mööbliesemete määratlus ja klassifikatsioon; mööbliesemete liigitamine kasutusala järgi;
 • Korpusmööbli, laudade ja toolide konstruktsioonid;
 • Mööbliesemete valmistamise tehnoloogiline protsess;
 • Lahtilõikus; plaatmaterjali lahtilõikuskaardi koostamine ja väljatuleku protsendi arvutamine; saematerjali juurdelõikusviisid ja mahu arvutus;
 • Tööprotsessi kavandamine – mõõdistusjooniste lugemine, materjalide valik ja kulu arvestamine;
 • Töövahendite valik ja seadistamine;
 • Töökoha korraldamine;
 • Moodulosade standardmõõdud;
 • Furnituur ja materjalid (lauaplaat, fassaad, korpus);
 • Valgustus, pistikupesad ja lülitid;
 • Täis- ja liimpuitdetailide valmistamine;
 • Mööblitoodetele esitatavad kvaliteedinõuded ja nende kontrollimine;
 • Töödeldavate pindade ettevalmistus ja viimistlemine;
 • Praktiline töö- mööblieseme valmistamine:
  • Seotiste valmistamine masintöötluse teel (raami nurkseotised, kasti nurkseotised, T-seotised);
  • Plaatmaterjali lahtilõikuse teostamine;
  • Spooni valik ja spoonisärgi koostamine;
  • Liimid, lakid, õlid, peitsid;
  • MDF ja PLP plaatpindade spooniga katmine;
  • Kilpkonstruktsioonliidete valmistamine;
  • PLP korpusmööbli elementide valmistamine;
  • Massiivpuidust korpusmööbli elementide valmistamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: loengud toimuvad Siduri 3 (Veerenni Keskus) Tallinn või Kerese 3 Narva või Pioneeri 8 Kohtla-Järve vastavates õppeklassides või koolituse tellija soovil tellija poolt pakutavates sobilikes õpperuumides, mis võimaldavad vastava koolituse korraldamist. Praktilised harjutused/tööd toimuvad juhendaja juhendamisel vastavates harjutusruumides, kus on koolituseks vajalik sisseseade ja töövahendid.

Loe ja vt lisaks Õppekeskkonna kirjeldus

Õppematerjalide loend: õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on vastavalt õpperühma õppekeelele ja jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui isik osales konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 70% ulatuses ja praktilised tööd on arvestatud (õppija on omandanud teadmised ja oskused vähemalt miinimumtasemel, positiivne tulemus).
Juhul kui isik osales õppetöös vähem kui 70% ulatuses, siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus: koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.