Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

Täienduskoolituse õppekavarühm: juhtimine ja haldus.

Õppekeel: vene keel või eesti keel.

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi kontaktõpet + 25 tundi iseseisevat tööd.

Koolituse maksumus: 2400€ (20€/tund)*
*hind kehtib individuaalõpe 2 osalejatele.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ning vajavad teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisel ja kirjutamisel.

Õpiväljundid: koolituse läbimisega taotletakse, et õppijail on teadmised ettevõtte loomise, tegutsemise, lõpetamise toimingutest ja riskidest ning ettevõtlust toetavatest tugisüsteemidest; EV äriseadustikus sätestatud ettevõtlusvormidest, ettevõtte tulude tekkimisest ja tegevusega seotud kulude liikidest ning käitumisest; ettevõtte rajamise etappidest; äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest ning omavad oskust tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või luua oma ettevõte. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani. Koolitus lõpeb äriplaani kaitsmisega.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Larissa Štukaturova – Sankt-Peterburgskii gornõi institut im.G.V.Plehanova – mäeinsener-ökonomisti kvalfikatsioon, magister. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Olga Martynova - Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi gornõi institut imeni G.V.Plehanova – ökonomist-mänedžeri kvalifikatsioon, magister. Täiskasvanute koolitaja aastast 2013, raamatupidaja.
Kiira Afanasjeva – Tartu Ülikool, kraad majandusteaduse erialal. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.
Meeli Korsten – Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool raamatupidamise eriala. Täiskasvanute koolitaja aastast 2008. Pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja ja raamatupidaja.

Õppesisu: koolituse raames keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine (pankrott); ettevõtte ost-müük, ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

Õppemeetodid: koolitus on interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolitusele kaasatakse mentoreid, kes jagavad koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjana alustamisel ja tegutsemisel, toodete/teenuste turundamisel, kontaktide loomisel, kogemusi tegevuslubade või litsentside taotlemisel jm.

Õppematerjalide loend: õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku, milles olevate vastuste alusel saab koolitatav koolituse käigus koostada äriplaani. Koolituskeskus tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta kuna nende maksumus sisaldub koolituse hinna sees.

Õppekeskkonna kirjeldus

Täiendav informatsioon: 
OÜ Gelmett Consult, registrikood 11545116
Pioneeri 8, Kohtla-Järve 30328 Ida-Viru maakond
Tel +372 332 8232; GSM +372 5807 0006
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.