Üldsätted
  1. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
  2. Täienduskoolituse õppekorralduse alused on osaühing Gelmett Consult (edaspidi koolituskeskus) täiskasvanuhariduse valdkonna koolituskeskuse täienduskoolitust reguleeriv dokument.
  3. Koolituskeskuse õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest jt täienduskoolituse korraldamisega seonduvatest õigusaktidest.
  4. Gelmett Consult OÜ on täienduskoolitusasutus ja õppekeskusel on esitatud täiskasvanuhariduse majandustegevusteade.
  5. Õppekeskuse asjajamise keel on eesti keel.
Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus