Avaleht
  • Kordamis ehk meeldejätmisoskus
  • Seostamisoskus – õpitav tuleb juba teadaolevaga seostada
  • Organiseerimisoskus – õpitu peab moodustama süsteemse terviku
  • Monitooringu ehk vaatlemisoskus – õppija oma tegevuse jälgimine, analüüs ja parendamine
  • Emotsionaalse kohanemise oskus – sobiva keskkonna loomine, enda innustamine, eesmärgistamine

Gelmett Consult

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus