Avaleht
  • paremini mõista elukestva õppe rolli
  • omada ülevaadet täienduskoolituse võimalustest
  • teada õppimise aluseks olevaid andeid, võimeid ja huvisid
  • teada efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid ja osata neid õppimisel kasutada
  • teadvustada endale õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid

Gelmett Consult

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita Tagasiside
ASE Immobili OÜ
OÜ Il Fiore
Iru Hooldekodu
OÜ Rotulus